Mediació

Bioscopi

Tallers d’animació documental per a la creació d’una pel·lícula col·lectiva

Éssers que evolucionen i coevolucionen

Aquesta activitat permet generar l’evolució d’un ésser viu imaginari mitjançant una eina d’intel·ligència artificial en línia. El web d’Artbreeder deixa combinar diferents gens d’animals, vegetals i fongs per crear noves espècies que seran el punt de partida de l’activitat. Fareu evolucionar cadascuna de les creacions modificant-ne els gens o combinant-les amb altres éssers. Amb l’ajuda d’aquesta intel·ligència artificial es generarà una cadena evolutiva en múltiples iteracions. La xarxa neuronal d’aprenentatge profund (així és com s’anomenen aquest tipus d’intel·ligències artificials) que s’utilitza en aquesta activitat ha après a crear imatges a partir d’un conjunt immens de fotografies.

En solitari o en petits grups cooperatius.

Recomanat a partir de 12 anys.

1

Prepara el material

 • Un ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a internet.
 • Aplicació en línia Artbreeder (https://artbreeder.com), que permet crear imatges mitjançant la intel·ligència artificial (anomenada també xarxa neuronal).

Ajuda!

Trobareu més informació sobre el funcionament d’Artbreeder en videotutorials inclosos en els diferents passos de l’activitat.

Atenció!

L’eina és gratuïta, però és necessari entrar-hi mitjançant el login de Google o creant un compte d’usuari. Per fer-ho, només es necessita una adreça de correu i un usuari. Els termes i condicions de l’eina es poden trobar aquí, i indiquen que s’ha de ser major de 13 anys.

Atenció!

L’eina està només en anglès.

2

Algunes idees per començar

La vida és canvi i evolució. Els fills no som iguals que els pares. El mateix succeeix amb les plantes i la resta d’organismes. Aquestes lleugeres diferències són el producte de la variabilitat genètica, i això és essencial per a l’evolució de les espècies.

La variabilitat genètica pot tenir moltes causes, des de la reproducció sexual que permet recombinar el material genètic dels progenitors fins a l’aparició de mutacions que generen noves variacions d’uns gens. La majoria d’aquestes petites diferències no tenen un impacte evident, però hi ha diferències que sí són importants perquè condicionen la supervivència de l’organisme. La selecció natural actua sobre aquestes diferències, “seleccionant” aquelles variants que són més eficaces per sobreviure i reproduir-se. La selecció natural és el principal mecanisme de l’evolució.

Però, què és la selecció natural? La selecció natural és l’ecosistema, l’ambient en el qual viu un organisme i les espècies amb les quals interacciona. Per exemple, a l’Àrtic el blanc persegueix el blanc sobre un paisatge blanc. Si en aquest paisatge una guineu porta una mutació que la fa ser marró, li serà molt més difícil aconseguir menjar. El blanc és la selecció natural: fa que tinguin més possibilitats de sobreviure els animals blancs i que aquest sigui el color dominant. Així doncs, la selecció natural guia l’evolució de les espècies, depèn de l’ambient i canvia amb el temps, perquè les circumstàncies canvien.

En el procés evolutiu no hi ha cap objectiu ni voluntat per part dels organismes: no poden guiar l’evolució cap a on volen, sinó que la selecció natural, els ecosistemes, els empenyen en una direcció o una altra segons les circumstàncies. No hi ha cap pla. El món pot canviar de sobte i la vida s’hi adaptarà i evolucionarà en la nova direcció.

3

Ara, mirem pel·lícules!

Podeu inspirar-vos mirant els diferents projectes artístics per descobrir com l’animació té la capacitat de representar tot l’univers conegut i imaginat transformant qualsevol cosa a través del seu moviment. També ens ajudaran a entendre com funciona una intel·ligència artificial.

Espais latents, Estampa, 2018

Aquest projecte s’ha realitzat mitjançant el mateix tipus de xarxes neuronals de generació d’imatges que s’utilitza en aquesta activitat. El vídeo és un exemple dels resultats que generen aquest tipus de tecnologies. El món de les ciències naturals ha estat un dels sabers on més s’ha desenvolupat el concepte de taxonomia –és a dir, de la classificació dels objectes del saber– i on les imatges serveixen com a il·lustracions ideals de cada categoria classificatòria (una papallona o un escarabat ideal). L’espai latent que genera la intel·ligència artificial crea totes aquestes imatges i omple els buits entre les categories. El resultat és una amalgama de formes i colors, d’animals que evolucionen i s’hibriden. Es tracta d’un joc genètic i gràfic d’imaginació entomòloga –és a dir, de l’estudi dels insectes.

Tres flors obrint-se en diferent estadis, MOSAIC VIRUS Anna Ridler, 2019

Mosaic Virus, Anna Ridler, 2019

Mosaic Virus és una videoinstal·lació de tres pantalles amb imatges de tulipes generades amb un tipus d’intel·ligència artificial. Per aconseguir aquest mostrari de tulipes “inexistents” (ja que no existeixen ni han existit en la vida real), l’artista ha hagut de proporcionar a la màquina un dataset específic d’imatges (un corpus d’imatges similars), és a dir, una gran quantitat d’exemples de fotografies de tulipes. El dataset amb què s’ha entrenat la xarxa que s’utilitza en aquesta activitat per tal de generar els éssers segueix el mateix procediment. Amb aquest entrenament, Ridler aconsegueix mesclar les característiques de totes les fotografies de tulipes utilitzades i generar-ne de noves i diferents.

4

Imaginem el nostre microorganisme

Es tracta de crear una nova espècie animal i fer-la evolucionar per tal que sobrevisqui al seu entorn. Quins possibles condicionants poden determinar la seva evolució?

Aquesta activitat neix amb la voluntat de respondre de forma imaginativa i no antropocèntrica la pregunta: quina serà l’evolució de les formes de vida futures? La resposta la generareu a través d’un web existent per poder treballar amb un tipus d’intel·ligència artificial. El resultat, per tant, serà una combinació de les vostres decisions, però també de la capacitat d’aquesta màquina per crear de forma autònoma les seves associacions, com si fossin mutacions naturals sobre les quals no teniu control. Vosaltres representareu la selecció natural que va guiant l’evolució dels éssers.

Creareu la vostra espècie fusionant els gens de diferents éssers vius. Fareu servir la intuïció i la imaginació per guiar l’evolució de l’espècie, però també serà interessant que us plantegeu les següents preguntes:

 • Com és al principi el vostre organisme?
 • En quin entorn viu?
 • Com es mou?
 • Com s’alimenta? És depredador o presa?

Esquema moviment, entorn, alimentació.

A partir d’aquesta primera creació anireu fent evolucionar la vostra espècie. Per poder decidir cap a on evolucionen els éssers que heu generat, hi ha preparades una sèrie de targetes amb detonants que funcionaran com a condicionants naturals que afectaran, d’una manera o una altra, el vostre ésser viu. Per preservar-ne la continuïtat, aquest haurà d’evolucionar. Cada mutació donarà resposta a un detonant que posarà a prova la vostra presa de decisions en el nou disseny de l’espècie. Alguns d’aquests detonants tenen una estreta relació amb el canvi climàtic.

Cada detonant us ha de fer pensar quines estratègies desplegueu per fer evolucionar l’espècie i donar-li continuïtat. Per exemple: si apareix un nou depredador dins del vostre medi, com pot sobreviure? Podeu plantejar-vos un canvi de medi on el depredador no tingui accés? Podeu desenvolupar un mecanisme de defensa que combati el nou enemic?

Esquema detonant-evolució

Atenció!

La categorització i agrupació de les espècies de l’eina no segueix sempre les taxonomies científiques. Per exemple, té la supercategoria “fish” (‘peix’), dins la qual hi ha les estrelles de mar, que no són peixos.

 

5

Generem imatges

PAS 1. Descobrim l’eina i creem el primer animal

Tutorial:

Accediu al programa en línia Artbreeder i, un cop a dins, clicareu el botó “Start”. Us demanarà entrar mitjançant el login de Google o amb un compte d’usuari. En cas d’haver de crear un compte d’usuari, us demanarà el nom d’usuari, un correu electrònic i la contrasenya. Cada participant o grup de participants s’haurà de fer el seu propi compte o entrar amb un compte de Google.

És recomanable que primerament us familiaritzeu amb el programa i les seves possibilitats. L’aplicació és relativament senzilla però requereix un període d’aprenentatge.

Utilitzeu l’opció “Create” (a dalt a la dreta), després l’opció “General” i, finalment, “Compose” per generar un nou ésser viu a partir dels seus gens. Anireu definint el vostre ésser viu ajustant els paràmetres, i en guardareu la imatge que més us agradi.

 

Per poder decidir com serà el vostre nou ésser viu, us podeu preguntar:

 • Quin tipus d’ésser és?
 • En quin entorn ha de sobreviure?
 • Durant l’evolució, passa d’un entorn a un altre?
 • De què s’alimenta? És depredador o presa?
 • Amb quins altres éssers conviu?

En cas que l’activitat es faci per grups, un dels participants serà el que inicialment usi l’eina, i poden ser la resta de companys els que formulin aquestes preguntes.

Un cop creat l’ésser, li assignareu una etiqueta (p. ex., #BioscopiCCCB_3erA_IESMariaVives) per tal que els companys puguin trobar els éssers creats en l’activitat. També podeu assignar l’etiqueta #BioscopiCCCB per a fer-ne difusió i que el puguin trobar altres participants fora d’aquesta activitat.

Ésser amb etiqueta #BioscopiCCCB

PAS 2. Compartiu i creeu la cadena evolutiva

Un cop teniu els primers “éssers vius”, es tracta de fer-ne l’evolució.

Ajuda!

Per trobar els éssers fets pels vostres companys podeu buscar l’etiqueta assignada en el primer pas o, en cas que l’activitat es faci en grups, es pot canviar la persona que usa l’eina i que un altre company faci evolucionar l’ésser creat pel primer participant.

Ajuda!

Per fer evolucionar el vostre ésser, necessitareu unes targetes de detonants.

Prepareu les targetes de detonants, que funcionaran com a condicionants naturals i afectaran, d’una manera o una altra, el vostre ésser viu. A l’atzar, escolliu-ne tantes com membres tingui el vostre grup o iteracions de l’evolució vulgueu realitzar. Imprimiu-les o escriviu-les en un paper per tal de tenir-les a mà.

Escolliu, també a l’atzar, la primera targeta que utilitzareu per iniciar el procés d’evolució. Aquest detonant us ha de fer pensar quines estratègies podeu desplegar per fer evolucionar l’espècie i donar-li continuïtat. Podeu pensar:

 • Com afecten aquests canvis el vostre ésser?
 • Cap a on el fan evolucionar?
 • Quina nova forma adopta?
 • Canvia de colors?
 • Canvia la seva interacció amb altres éssers?

I, per a guiar l’evolució, penseu en altres animals, plantes o fongs que tinguin les característiques que permeten fer que l’ésser s’adapti a aquest canvi, i useu els seus gens.

Un cop hàgiu reflexionat i pres les vostres decisions, modificareu els seus gens al web per obtenir una evolució de l’ésser a partir del primer.

Un cop evolucionat l’ésser, li assignareu les etiquetes com heu fet en el primer pas.

Passos de l'evolució

Repetireu aquest pas tantes vegades com membres tingui el grup, o en funció del temps del qual disposeu.

PAS 3. Feu un vídeo

Un cop teniu els éssers creats i evolucionats, podeu fer un vídeo de transició entre ells.

Començareu la creació del vídeo accedint a l’opció “Create”, després seleccionareu l’opció “General” i, finalment, “Animate”.

Escollireu quins éssers voleu que formin part del vídeo:

 • En cas de fer-ho per grups, el més recomanable és escollir les diferents iteracions de l’evolució de l’ésser que heu creat i fet evolucionar per poder generar un vídeo de tot el procés.
 • En cas de fer-ho individualment, podeu escollir els diferents éssers que formin part de l’evolució d’algun ésser que heu creat o un conjunt d’éssers dels creats pels altres participants de Bioscopi. Podeu cercar al web amb l’etiqueta #BioscopiCCCB.

Un cop escollits, els posareu en l’ordre d’evolució. Tornareu a posar el primer ésser al final de l’animació per tal que pugui funcionar en loop i configurareu els paràmetres de l’animació.

Esquema sobre com posar en ordre l'evolució de l'ésser

Clicareu el botó “Generate”.

Un cop generat el vídeo, rebreu un missatge amb un enllaç on poder-lo descarregar. Igualment, el trobareu dins de l’eina, a l’apartat “Video downloads” del menú principal.

Atenció!

A causa del processament que requereix aquesta eina, el vídeo no es genera immediatament, sinó que pot tardar minuts o hores.

Atenció!

L’eina té una limitació, pel que fa a la durada dels vídeos generats, en nombre de fotogrames. Amb els paràmetres per defecte permet fer un vídeo amb 12 éssers (més el primer repetit). La limitació és mensual.

6

Enviem-ho

A través d’aquest formulari, envieu-nos les vostres animacions perquè formin part d’un catàleg d’éssers imaginaris que farem entre tots. El formulari us demanarà un títol: en aquest camp podeu intentar resumir, en poques paraules, els reptes i les consegüents evolucions que heu anat dissenyant.

Envia

7

I, al final, què hem après?

Podeu visualitzar tots els éssers creats durant l’activitat buscant-los per l’etiqueta usada, i veure’n l’evolució. Podem intuir i justificar els canvis que ha experimentat aquesta espècie inventada al llarg de l’evolució? Quins detonants l’han condicionat? Com han afectat aquests canvis l’ésser? Quines formes ha adoptat? Ha canviat de colors? Com ha estat la interacció amb els altres éssers?

També és interessant reflexionar sobre el paper que hi ha tingut la intel·ligència artificial. Així, els resultats que s’han obtingut responen, en part, a les decisions que heu pres, però també al comportament de l’eina. Com que aquest comportament ha sorgit durant l’entrenament sense la vostra intervenció, no en podeu conèixer ni controlar el funcionament. Creieu, doncs, que l’eina és coautora de les imatges? Ara que cada cop s’usa més la intel·ligència artificial, què en penseu, del fet que prenguin decisions de forma autònoma i sense que nosaltres en tinguem tot el control?

Finalment, podeu visualitzar el vídeos i veure com l’eina també ha creat tots els éssers intermedis entre les diferents evolucions.

Altres modalitats

Tornar a dalt